Stasiak , A. . and Włodarczyk, B. (2020) “35 years of the „Turyzm/Tourism” journal”, Turyzm/Tourism, 30(2), pp. 7–10. doi: 10.18778/0867-5856.30.2.15.