Stasiak, A. (2019) “Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych”, Turyzm/Tourism, 29(1), pp. 77–89. doi: 10.18778/0867-5856.29.1.08.