Stasiak, A. (2013) “Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń”, Turyzm/Tourism, 23(2), pp. 65–74. doi: 10.18778/0867-5856.23.2.07.