Wojciechowska, J. (1993) “U. Birek, 1991, ‘Turystyka w gminie Uście Gorlickie w opinii miejscowej ludności’, „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, z. 84, s. 99-115”, Turyzm/Tourism, 3(2), pp. 101–102. doi: 10.18778/0867-5856.3.2.16.