Kaczmarek, Sylwia. 2018. “Demolowanie I Rewitalizacja W Przestrzeni Turystycznej Hawany”. Turyzm/Tourism 28 (2):7-15. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.01.