Mika, Mirosław. 2017. “Professor Włodzimierz Kurek”. Turyzm/Tourism 27 (2):7-8. https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/2789.