Krakowiak, B., Latosińska, J., Makowska-Iskierka, M., Włodarczyk, B. ., & Wojciechowska, J. (2021). Dr Robert Wiluś (1962–2020). Turyzm/Tourism, 31(1), 7-10. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.12