Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29(1), 77–89. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08