Szczechowicz, B., & Stelmach, P. (2017). Ewolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Turyzm/Tourism, 27(2), 111–119. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.11