Kaczmarek, S. (2018). Demolowanie i rewitalizacja w przestrzeni turystycznej Hawany. Turyzm/Tourism, 28(2), 7–15. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.01