Mika, M. (2017). Professor Włodzimierz Kurek. Turyzm/Tourism, 27(2), 7-8. Retrieved from https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/2789