(1)
Kaczmarek, S. Demolowanie I Rewitalizacja W Przestrzeni Turystycznej Hawany. Tour 2018, 28, 7-15.