(1)
Stasiak, A. Nowe Przestrzenie I Formy Turystyki W Gospodarce doświadczeń. Tour 2013, 23, 65-74.