(1)
Wojciechowska, J. U. Birek, 1991, "Turystyka W Gminie Uście Gorlickie W Opinii Miejscowej ludności", „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, Z. 84, S. 99-115. Tour 1993, 3, 101-102.