[1]
Krakowiak, B., Latosińska, J., Makowska-Iskierka, M., Włodarczyk, B. and Wojciechowska, J. 2021. Dr Robert Wiluś (1962–2020). Turyzm/Tourism. 31, 1 (Apr. 2021), 7-10. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.12.