[1]
Stasiak, A. 2019. Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism. 29, 1 (Jun. 2019), 77–89. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08.