[1]
Pasek, M. and Olszewski, J. 2017. Aktywność fizyczna studentów turystyki i rekreacji w świetle dostępności do terenów zieleni. Turyzm/Tourism. 27, 2 (Dec. 2017), 89-94. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.08.