[1]
Stasiak, A. 2017. Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi . Turyzm/Tourism. 25, 2 (Feb. 2017), 77–90. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.25.2.07.