[1]
Stasiak, A. 2013. Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism. 23, 2 (Dec. 2013), 65–74. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.23.2.07.