[1]
Wojciechowska, J. 1993. U. Birek, 1991, "Turystyka w gminie Uście Gorlickie w opinii miejscowej ludności", „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, z. 84, s. 99-115. Turyzm/Tourism. 3, 2 (Dec. 1993), 101–102. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.16.