Barczyk, A. „Drudzy Po królu. Marszałkowie Koronni Jako Fundatorzy I właściciele Rezydencji – Inicjatywy Warszawskie Z XVII–XVIII Wieku”. TECHNE. Seria Nowa, nr 9, grudzień 2022, s. 155-83, doi:10.18778/2084-851X.13.08.