Zawadzki, J. „Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) Dwory I Zbory budował. Uwagi Do Organizacji Prac Budowlanych W Dobrach Magnackich Na Litwie W 1. Połowie XVII Wieku. Część I”. TECHNE. Seria Nowa, nr 9, grudzień 2022, s. 41-78, doi:10.18778/2084-851X.13.04.