[1]
M. Płonka, „Nowy Zebrzydów – przykład miasta kalwaryjnego położonego w cieniu symbolicznego Miasta Świętego”, TECH, nr 9, s. 201–218, grudz. 2022.