[1]
A. Barczyk, „Drudzy po królu. Marszałkowie koronni jako fundatorzy i właściciele rezydencji – inicjatywy warszawskie z XVII–XVIII wieku”, TECH, nr 9, s. 155–183, grudz. 2022.