[1]
J. Zawadzki, „Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) dwory i zbory budował. Uwagi do organizacji prac budowlanych w dobrach magnackich na Litwie w 1. połowie XVII wieku. Część I”, TECH, nr 9, s. 41–78, grudz. 2022.