Błachowicz, M. (2019) „Cmentarz, trup i dusza w wyobrażeniach prasy kaliskiej drugiej połowy XIX wieku”, TECHNE. Seria Nowa, (4), s. 13–39. doi: 10.18778/2084-851X.08.02.