Płonka, M. (2022) „Nowy Zebrzydów – przykład miasta kalwaryjnego położonego w cieniu symbolicznego Miasta Świętego”, TECHNE. Seria Nowa, (9), s. 201–218. doi: 10.18778/2084-851X.13.10.