Barczyk, A. (2022) „Drudzy po królu. Marszałkowie koronni jako fundatorzy i właściciele rezydencji – inicjatywy warszawskie z XVII–XVIII wieku”, TECHNE. Seria Nowa, (9), s. 155–183. doi: 10.18778/2084-851X.13.08.