Sito, J. (2022) „Pałac Przebendowskich w Warszawie i geneza jego architektury”, TECHNE. Seria Nowa, (9), s. 101–118. doi: 10.18778/2084-851X.13.06.