Zawadzki, J. (2022) „Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) dwory i zbory budował. Uwagi do organizacji prac budowlanych w dobrach magnackich na Litwie w 1. połowie XVII wieku. Część I”, TECHNE. Seria Nowa, (9), s. 41–78. doi: 10.18778/2084-851X.13.04.