Sito, Jakub. 2018. „Johanna Georga Plerscha Nieznany Projekt ołtarza głównego W kościele dominikanów W Lublinie”. TECHNE. Seria Nowa, nr 2 (grudzień):23-44. https://doi.org/10.18778/2084-851X.06.03.