Barczyk, Alina. 2022. „Drudzy Po królu. Marszałkowie Koronni Jako Fundatorzy I właściciele Rezydencji – Inicjatywy Warszawskie Z XVII–XVIII Wieku”. TECHNE. Seria Nowa, nr 9 (grudzień):155-83. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.08.