Zawadzki, Jarosław. 2022. „Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) Dwory I Zbory budował. Uwagi Do Organizacji Prac Budowlanych W Dobrach Magnackich Na Litwie W 1. Połowie XVII Wieku. Część I”. TECHNE. Seria Nowa, nr 9 (grudzień):41-78. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.04.