Rutkowska-Siuda, D. (2019). W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919–1939. LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, 21–22 listopada 2019 roku. TECHNE. Seria Nowa, (4), 201–205. https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.11