Błachowicz, M. (2019). Cmentarz, trup i dusza w wyobrażeniach prasy kaliskiej drugiej połowy XIX wieku. TECHNE. Seria Nowa, (4), 13–39. https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.02