Sito, J. (2018). Johanna Georga Plerscha nieznany projekt ołtarza głównego w kościele dominikanów w Lublinie. TECHNE. Seria Nowa, (2), 23–44. https://doi.org/10.18778/2084-851X.06.03