Płonka, M. (2022). Nowy Zebrzydów – przykład miasta kalwaryjnego położonego w cieniu symbolicznego Miasta Świętego. TECHNE. Seria Nowa, (9), 201–218. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.10