Barczyk, A. (2022). Drudzy po królu. Marszałkowie koronni jako fundatorzy i właściciele rezydencji – inicjatywy warszawskie z XVII–XVIII wieku. TECHNE. Seria Nowa, (9), 155–183. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.08