Sito, J. (2022). Pałac Przebendowskich w Warszawie i geneza jego architektury. TECHNE. Seria Nowa, (9), 101–118. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.06