Zawadzki, J. (2022). Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) dwory i zbory budował. Uwagi do organizacji prac budowlanych w dobrach magnackich na Litwie w 1. połowie XVII wieku. Część I. TECHNE. Seria Nowa, (9), 41–78. https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.04