Sieradzka, A. (2021). Projekty Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera na dekoracje ornatu. TECHNE. Seria Nowa, (7), 47–57. https://doi.org/10.18778/2084-851X.11.03