(1)
Rutkowska-Siuda, D. W Obliczu Przemian I Nowej rzeczywistości. Sztuka Lat 1919–1939. LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, 21–22 Listopada 2019 Roku. TECH 2019, 201-205.