(1)
Błachowicz, M. Cmentarz, Trup I Dusza W wyobrażeniach Prasy Kaliskiej Drugiej połowy XIX Wieku. TECH 2019, 13-39.