(1)
Sito, J. Johanna Georga Plerscha Nieznany Projekt ołtarza głównego W kościele dominikanów W Lublinie. TECH 2018, 23-44.