(1)
Płonka, M. Nowy Zebrzydów – przykład Miasta Kalwaryjnego położonego W Cieniu Symbolicznego Miasta Świętego. TECH 2022, 201-218.