(1)
Zawadzki, J. Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) Dwory I Zbory budował. Uwagi Do Organizacji Prac Budowlanych W Dobrach Magnackich Na Litwie W 1. Połowie XVII Wieku. Część I. TECH 2022, 41-78.