[1]
Rutkowska-Siuda, D. 2019. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919–1939. LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, 21–22 listopada 2019 roku. TECHNE. Seria Nowa. 4 (grudz. 2019), 201–205. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.11.