[1]
Sito, J. 2018. Johanna Georga Plerscha nieznany projekt ołtarza głównego w kościele dominikanów w Lublinie. TECHNE. Seria Nowa. 2 (grudz. 2018), 23–44. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-851X.06.03.