[1]
Płonka, M. 2022. Nowy Zebrzydów – przykład miasta kalwaryjnego położonego w cieniu symbolicznego Miasta Świętego. TECHNE. Seria Nowa. 9 (grudz. 2022), 201–218. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.10.