[1]
Zawadzki, J. 2022. Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) dwory i zbory budował. Uwagi do organizacji prac budowlanych w dobrach magnackich na Litwie w 1. połowie XVII wieku. Część I. TECHNE. Seria Nowa. 9 (grudz. 2022), 41–78. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-851X.13.04.